The Grudge บ้านผีดุ

*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

เรื่องย่อหนัง : The Grudge บ้านผีดุ

ในตอนที่ใครซักคนตายภายใต้แรงอาฆาต...คำสาปก็จะถือกำเนิด คำสาปจะรวมตัวกันในสถานที่แห่งความตาย ผู้ใดที่พบเจอมันจะถูกกลืนกินด้วยความโกรธขึ้งของมัน