*** หากตัวเล่นหนังยังไม่แสดงกรุณารอ 5 วินาที และกดปุ่ม "รีเฟชหนังไม่เล่น"

Freedomland ผ่าคดีโหดสะท้านเมือง  บรรยายไทย

เรื่องย่อหนัง : Freedomland ผ่าคดีโหดสะท้านเมือง บรรยายไทย

Late one evening, Brenda Martin, a thirty-seven year old Caucasian woman from the proverbial wrong side of the tracks, enters Dempsy Medical Center in Dempsy, New Jersey with minor injuries, but she is also emotionally distraught. One of the people to who she tells her story is Dempsy Police Detective Lorenzo Council, a black man. That story is that she was just carjacked by another unknown black man when she took a shortcut that she had never traveled between the Armstrong housing projects, where she works at the Rainbow Club, a children's center, and her home in Gannon, New Jersey. Her emotional distress is because her four year old son, Cody, was asleep in the back seat of the car and is thus now in the hands of the carjacker. Brenda's brother, Danny Martin, a police detective in Gannon, cannot help but get directly involved in the investigation despite he operating outside his jurisdiction. His actions do not sit well with Council, who he insinuates is not only not doing his job, ... Written by Huggo