mvpatm66
lao88gold 037HD 037HD ufa7z
PGJOKER69

เรื่องย่อ Ares (2016) (2016)

          ในอนาคตอันใกล้ระเบียบโลกได้เปลี่ยนแปลงไป ด้วยประชากรว่างงาน 10 ล้านคนฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศที่ยากจน ผู้คนต่างพากันมั่วสุมกันระหว่างการประท้วงและการลาออกและหาทางออกในรูปแบบของการต่อสู้ทางโทรทัศน์ที่โหดร้ายเป็นพิเศษซึ่งผู้เล่นจะถูกเจือด้วยกฎหมายและไร้ยางอาย

Thai HD
0 /10

แสดงความคิดเห็น