mvpatm66
lao88gold 037HD 037HD ufa7z
PGJOKER69

เรื่องย่อ Battle for Skyark (2015) สมรภูมิเมืองลอยฟ้า (2017)

          ในอนาคตอันใกล้โลกกลายเป็นที่รกร้างและอันตราย มนุษย์ถูกบังคับให้ตามหาที่หลบภัยใน SkyArk ซึ่งเป็นเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นบนท้องฟ้า ในขณะที่จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นพื้นที่จะขาดแคลนและมีเพียงคนรวยและมีอำนาจเท่านั้นที่จะอยู่ต่อไปทิ้งคนยากจนและเด็กกำพร้าของ SkyArk ไปยังโลกที่ถูกทอดทิ้ง

Thai HD
2.7 /10

แสดงความคิดเห็น