mvpatm66
lao88gold 037HD 037HD ufa7z
PGJOKER69

เรื่องย่อ Asuran (2019) อัสลาน (2019)

          ลูกชายวัยรุ่นของเกษตรกรจากวรรณะด้อยโอกาสฆ่าเจ้าของวรรณะชั้นสูง ชาวนาพ่อผู้เปี่ยมด้วยความรักและความสงบด้วยหัวใจจะสามารถช่วยชีวิตลูกชายที่เลือดร้อนของเขาได้หรือไม่

Soundtrack(T) HD
8.5 /10

แสดงความคิดเห็น